TÄMÄ TIETOPAKETTI ON TARKOITETTU SINULLE, JOKA OLET SAIRASTUNUT MUISTISAIRAUTEEN TAI OLET JUURI KUULLUT LÄHEISESI SAIRASTUNEEN.

Alussa saamasi tieto ei aina painu mieleen, ja tietoa on hyvä omaksua vähitellen omaan tahtiin.
Tästä tietopaketista löydät tietoa ja vastauksia Sinua askarruttaviin kysymyksiin.

Lataa tietopaketti (pdf 8,1Mt)

Ideakansio

Ideakansioon on koottu muistoja ja tunteita herättäviä, yhteisten kokemusten jakamiseen kannustavia toimintoja.Se antaa konkreettisia työkaluja hoivakotien asukkaiden arjen rikastuttamiseksi. Ideoiden avulla voi viettää kuntouttavi atoimintahetkiä ja elämänmakuista elämää. Ideakansiosta voi poimia erilaisia teemoja ja toimintamuotoja. On tärkeää kuulla asukkaiden toiveet ja mielenkiinnonkohteet sekä muokata ideat omaan toimintaympäristöön sopiviksi.

Lataa ideakansio

 

Muistiapukortti

Muistiapu on tarkoitettu työvälineeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sen avulla muisti ja aivoterveys on helpompi ottaa puheeksi esimerkiksi työterveyshuollossa. 

MUISTIAPU-kortti


LUENTOMATERIAALIA LUETTAVAKSI

Tietoa muistisairauksista, diagnosoinnista ja hoidosta
Ensitietoluento
 2016
Nina Kemppainen, LT Neurologian erikoislääkäri

Monikulttuurinen kohtaaminen
Sambeau Sam-Koskitanner, tulkki, yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Luentomateriaali


Kodinturvallisuus
Eerik Virtanen, V-S palolaitoksen palotarkastaja ja turvallisuuden kouluttaja.

Luentomateriaali

Muistisairaan ravitsemus - tutkimuksesta käytäntöön
Taija Puranen, ravitsemussuunnittelija, Gery ry

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?
Juha Rinne, neurologian erikoislääkäri, dosentti, professori

Voimavara vai taakka? Ikääntyneet yhteiskunnallisen murroksen keskellä
           
Heikki Suhonen, VTL

Muisti ja päihteet
Psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten

Unettomuuden lääkkeetön hoito
Salla Lamusuo
LT, neurologian ayl, Salon aluesairaala

Aivojen hyvinvointi työssä
PsT, erikoistutkija, Virpi Kalakoski, Työterveyslaitos, Hki