Vaikkauksen tukemat Salon Muistiyhdistys ry:n projektit

2016-2018 Muistikylä-projekti
Kodin turvallisuuden tarkistuslista 
Hyvä käytäntö: Aistipuutos- valmennus
Hyvä käytäntö: Muistiystävällinen toimija- valmennus 
Muistikodin opas. Lue tästä:
https://issuu.com/muistisalo/docs/muistiyhdistys_opas__2018__final___

Pyydä valmennuksen diat ja liitteet muistiyhdistys@muistisalo.fi
tai katso:
Innokylä 
https://www.innokyla.fi/web/tyotila6854947/materiaalit  
sähköposti Muistiystävällistä palvelua logo syvätty
2012-2014 Käytä pääomaasi
Loppuraportti
2012-2014 Kulttuurin keinoin muistisairauden haasteita päin
Loppuraportti
Ideakansio
2011-2013 Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti
Loppuraportti
2009 -2011 Ensitieto ja tuki muistisairauden varhaisvaiheessa-projekti yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa
2009-2011 Työikäisten muistihäiriöt ja –sairaudet - Muistihäiriöiden ja –sairauksien tunnistaminen ja huomioiminen työelämässä
Loppuraportti
MUISTIAPU-kortti
2006-2010 Muistineuvolatoiminnan käynnistäminen
2006-2008 Muistihäiriö- ja dementiakuntoutusprojekti
2005-2007 Tuki-, ensitieto- ja vertaisryhmätoiminta dementoituneen henkilön omaiselle
2003-2005 Kuntoutusohjaajan toimi Salon kaupungissa ja ympäristökunnissa
2001-2008 Dementoituneiden henkilöiden kuntouttava päivätoiminta
2001-2003 Ensitietotoiminta dementoituneen henkilön kotihoidon tueksi
1998-2000 Asiakkaiden kuntouttava päivätoiminta ja viriketoiminta
1998-1999 Dementoituneen omaisen kriisipalvelu ja sopeutumisvalmennus

1998

Viikonloppupäivystys ja kotimiespalvelu

1996-1997  Dementoituneiden ilta- ja viikonloppuhoito osittain palvelusetelin avulla
1991-1997 Dementtien päiväkeskuskokeilu