Projektitoiminta on yhdistyksen toiminnassa keskeistä. Tällä hetkellä Salon Muistiyhdistyksellä on yksi kehittämisprojekti MEMONI -Monikulttuuurinen muisti -projekti. Projektirahoituksen avulla olemme mukana kehittämässä laadukasta ja monipuolista muistityötä alueellamme. Kehittämisprojekti on määräaikainen ja sen avulla on tarkoitus kehittää erilaisia toimintamuotoja sekä työkaluja, jotka jäävät elämään myös projektin päätyttyä.
MUISTIKYLÄ -projekti päättyi vuoden 2018 lopussa. Projektin tuotoksia lötytyy kohdasta aiemmat projektit sekä Innokylästä https://www.innokyla.fi/web/tyotila6854947/materiaalit

Memoni puu teksti logo

MEMONI –projekti
MONIKULTTUURINEN MUISTI 2016-2019 

Monikulttuurinen muisti -projekti (2016-2019) on Salon Muistiyhdistyksen hanke, jonka tavoitteena on eri etnisen taustan omaavien henkilöiden aivo- ja muistiterveyden edistäminen Salon ja Someron alueella. Projektin tavoitteena on lisätä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden tietoa muistisairauksista, muisti- ja aivoterveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä.


BLOGIT

Lue uusin blogi tästä: 
Mitä tekijöitä tarvitaan onnistuneessa kulttuurienvälisessä kohtaamisessa?

Muut blogitekstit:
Moninaisille ihmisille elintapaohjausta tai jopa monitapaohjausta? 
Tulevaisuuden suomi on monikulttuurinen suomi 
(julkaistu Muistiliiton sivuilla)
Muistisairauden monikulttuuriset kasvot
(julkaistu Somaliliiton sivuilla)
Jos et anna, et saa
Jokapäiväinen leipämmeLUE TÄSTÄ V. 2018 palautteen yhteenveto


Muistisairaudet on hyvin maailmalaajuinen ilmiö ja kuten tiedetään määrä tulee kasvamaan ja siksi  tarvitaan lisää ennaltaehkäiseviä välineitä maahan tulleiden aivo- ja muistiterveyden edistämiseksi.

Muistisairauksien määrä kasvaa myös eri kulttuureissa. Tällä hetkellä maahanmuuttajia on Suomessa lähes 370 000, heistä lähes 60 000 on jo toisen sukupolven maahanmuuttajia. Suurimpia kieliryhmiä ovat venäjä, viro, arabia, somali, englanti, kiina sekä kurdi. 

THL:n (2012) tekemän ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi” -tutkimuksen tulosten valossa maahanmuuttajilla voi olla useita aivoterveyden riskitekijöitä niin ravitsemus-, liikunta- kuin nukkumistottumustenkin saralla. Maahanmuutto on kasvamassa ja muistisairaiden määrä lisääntyy koko ajan myös eri kansallisuusryhmissä, siksi aivoterveyden edistäminen on tärkeää myös näissä ryhmissä. 

Projektin tuotoksina syntyy eri kulttuureihin soveltuvia välineitä muisti- ja aivoterveyden edistämiseen ja riskien tunnistamiseen.  

Projektissa tuotetaan 10 aivoterveyden edistämiseen liittyvää flyeria ja 4 sairauskohtaista flyeria (mm. Alzheimer,Lewyn kappaletauti ym). Flyerit käännetään kuudelle eri kielellä: arabia, kiina, somali, venäjä, viro, kurdi-soraani. Lisäksi projektissa tuotetaan videoita, joissa jaetaan tietoa mm. muistihäiriöistä, -hoidosta ja muistisairaan kohtaamisesta sekä oikeuksista. Maahanmuuttajabarometrin mukaan 95 % maahanmuuttajista käyttää nettiä tiedon saamiseen, välittämiseen ja yhteyksien pitoon.

Projekti tuottaa keskustelun ja tunnistamisen työkalun. Työkalu helpottaa keskustelua muistisairauksista sekä sairauden oireista. 
Flyerien ja videoiden avulla voidaan jakaa aivo- ja muistiterveystietoa eri kieli- ja kulttuuriryhmille. Tämän tiedon myötä työikäiset maahanmuuttajat voivat tunnistaa paremmin muistihäiriöitä ja hakeutua aiemmin tutkimuksiin.

Projektin viimeisenä vuonna syntyy työkirja monikulttuurisesta työikäisten aivo- ja muistiterveyden edistämisestä, johon koostetaan projektin havainnot. 

Projektin esite:
Suomi 
Venäjä


Sininen 002FLYERIT (työn alla, muutokset mahdollisia)

HUOM. Kaikki käännökset eivät ole vielä valmiita, tulossa!


vihrea 002VIDEOT:

Pinkki pieni
  •  Etnistaustaisille henkilöille kohdennetut muistisairauksien tunnistamisen ja keskustelun kortit
Kuvakorttien avulla on tarkoitus helpottaa muistisairauksien varhaisten ja keskivaiheiden oireiden tunnistamista sekä niistä keskustelua erityisesti silloin kun kielitaito on puutteellinen. Korttien toisella puolella on lisäksi kysymyksiä, jotka auttavat keskustelussa. Lisäksi korteissa on huomioitu kulttuurisia seikkoja. 
Kortit soveltuvat sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmätoimintaan. 

KOOSTEMATERIAALI AIVO- JA MUISTITERVEYSTIEDON  JAKAMISESTA.
-yhteenveto flyereistä ja videoista powerpoint tai vastaavassa muodossa helpottamaan tiedon jakamista kohderyhmälle.


TOIMINNOT v. 2019 
  • Projektin viimeinen vuosi käynnissä
  • Aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa projektin tuotosten juurruttamiseksi
  • Kuvakortit valmistuvat (Muistisairauksien varhaisten oireiden tunnistamisen ja puheeksiottamisen kuvakortit)
  • Ryhmätoiminnot jatkuvat (mm. Memoni-nonstop+ Ahaa-ryhmä)
  • Flyereiden käännöstyöt etenevät
  • Työkirja monikulttuurisesta työikäisten aivo- ja muistiterveyden edistämisestä valmistuu
  • Memoni-projektin loppuseminaariviikko 7.-11.10.2019


MUUTA PROJEKTISSA TUOTETTUA 

Opinnäytetyö: Työikäisten maahanmuuttajien aivoterveellinen ravitsemus.
Hietanen, Esa; Sammalsaari, Krista; Wang-Eskelinen, Mei (2018)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805168559

Ammattilaiskyselyn tulokse
t (2016)
: Lyhyt yhteenveto ja Tarkat tulokset

Muistikonferenssi 2017 
MEMONI-projekti oli esillä Muistikonferenssissa Helsingissä marraskuussa tietoiskulla sekä posterinäyttelyssä "Memoni napittaa Salossa ja Somerolla".YHTEYSTIEDOT

Monikulttuurinen muisti -projekti, projektityöntekijät
Anne-Ly Palosaari               anne-ly.palosaari(at)muistisalo.fi, p. 044 9783 843
Pauliina Römpötti                pauliina.rompotti(at)muistisalo.fi, p.  044 988 9915

Löydät meidät: 
Facebook: www.facebook.com/monikulttuurinenmuistiprojekti,
Twitter: https://twitter.com/MemoniProjekti
Youtube/Monikulttuurinen muisti
What’sup-ryhmä (Memoni-projekti, p. 044 978 3843)
Linkedin
Innokylä -Memoni Monikulttuurinen muisti


MUUTA HYÖDYLLISTÄ, TOIMIVAA JA RYHMISSÄ KÄYTETTYÄ MATERIAALIA ERI KIELILLÄ:

Tietoa omaishoitajuudesta erikielillä 
Tietoa turvallisesta lääkehoidosta ja muita oppaita eri kielillä 
Mielenterveyden käsi - arabia, kurdi-sorani, somali, venäjä
Muita harjoituksia (mm- Selviytyjän purjeet, Voimasimpukka)
ETNIMU-projekti -Aivotreenimateriaalia
Tietoa masennuksesta ja post-traumaattisesta stressihäiriöstä eri kielillä