Memoni puu teksti logo

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT ERI KIELISTÄ JA ERI KULTTUURITAUSTAISILLE SOVELTUVAA AIVO- JA MUISTITERVEYDEN EDISTÄMISEN MATERIAALIA.
IN THIS PAGE YOU WILL MULTILINGUAL BRAIN AND MEMORY MATERIAL SUITABLE FOR ETHNIC MINORITIES.

Memoni Monikulttuurinen muisti -projekti päättyi 31.12.2019. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä!
Materiaaleja ja projektia koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä:
muistiyhdistys(at)muistisalo.fi

Löydät meidät Facebookista: www.facebook.com/monikulttuurinenmuistiprojekti 

Sininen 002FLYERIT 

Projektissa kehitettiin aivoterveyttä edistämistä ja muistisairauksia käsitteleviä flyereitä. Ne on käännetty useilla eri kielille. Flyerit soveltuvat tiedonjakamiseen ja itseopiskeluun sekä ryhmätoimintaan. 

HUOM! Kun tulostat, valitse asetuksista "Sovita sivulle". Muutoin osa elementeistä ja teksteistä voi jäädä tulostusalueen ulkopuolelle.
 


vihrea 002VIDEOT:
Videot ovat katsottavissa Youtubessa Youtube/Monikulttuurinen muisti

Pinkki pieni
  • Muistisairauksien tunnistamisen ja keskustelun kuvakortit
Kuvakorttien avulla on tarkoitus helpottaa muistisairauksien varhaisten ja keskivaiheiden oireiden tunnistamista sekä niistä keskustelua erityisesti silloin kun kielitaito on puutteellinen. Korttien toisella puolella on lisäksi kysymyksiä, jotka auttavat keskustelussa. Lisäksi korteissa on huomioitu kulttuurisia seikkoja. 
Kortteja on yhteensä 46 kpl. Kortit soveltuvat sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmätoimintaan. Saat kortit auki kun klikkaat kortin nimeä alla. 


Voit tulostaa kaikki kortit tästä yhdellä kertaa. (Jos haluat A6-kokoiset kortit niin valitse tulostus-asetuksissa 4 sivua arkille).

1. MasennusVsymys fb 
2. Väsymys ja uupuneisuus

3. Mielen muutokset
4. Kiinnostus ympäristöön vähenee
5. Uniongelmat
6. Vaikea oppia uutta
7. Unohdukset
8. Nimet unohtuvat
9. Puheen muutokset
10. Tavarat hukassa
11. Tavarat väärissä paikoissa
12. Eksyminen
13. Keskustelu vaikeutuu
14. Epävarmuus
15. Päätöksenteko heikentynyt
16. Syömisen muutokset
17. Muistin menettämisen pelko
18. Muistaa vanhat asiat
19. Avuntarve kasvaa
20. Kaupassa käynti
21Muutokset rahankäytössä
22. Ohjeiden ymmärtäminen vaikeutuu
23. Vaikeus tunnistaa esineitä
24. Ruoanlaitto
25. Pukeutumisen haasteet
26. Henkilökohtainen hygienia
27. Persoonallisuuden muutos
28. Epäluulot ja syyttäminen
29. Seksuaalinen häirintä
30. Tahaton valehtelu
31. Levottomuus
32. Näkö- ja aistiharhat
33. Arjen muutokset
34. Autoilu ja liikkuminen
35. Omaisen jaksaminen
36. Läheiset ja tukiverkosto
37. Huoli tulevaisuudesta
38. Yksinäisyys
39. Koti-ikävä
40. Vuorokausirytmin muutos
41. Lääkkeet, päihteet ja riippuvuudet
42. Kaltoinkohtelu
43. Uskonto
44. Syrjintäkokemukset
45. Seksuaalisuus
46. Tyhjä kortti- mahdollistaa lisäkysymykset

Tästä pääset lukemaan Memoni-projektin tuottamaa Kokemuskirjaa.


Kokemuskirja kansi

MEMONI –projekti
MONIKULTTUURINEN MUISTI 2016-2019 

Monikulttuurinen muisti -projekti (2016-2019) tavoitteena oli eri kulttuuritaustan omaavien työikäisten henkilöiden aivo- ja muistiterveyden edistäminen Salon ja Someron alueella. Projektin tavoitteena oli lisätä heidän tietoa aivo- ja muistiterveyden edistämisestä, aivoterveysriskeistä sekä muistisairauksista. 
Projektin toisena tavoitteena on kehittää eri kulttuureihin soveltuvia työkaluja sekä lisätä ammattilaisten valmiuksia kohdata eri kulttuuritaustainen henkilö aivo- ja muistiterveysasioissa. Projektin aikana on järjestetty ryhmätoimintaa, kehitetty erikielistä aivoterveysmateriaalia, järjestetty seminaareja sekä koottu hankkeen kokemukset yhteen Kokemuskirjaksi. 

TAUSTA
Muistisairaudet on maailmalaajuinen ilmiö ja muistisairaiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa rajusti. Määrän ennustetaan kasvana erittäin voimakkaasti myös maahanmuuttajien joukossa, jopa nopeammin kuin kantaväestön. Maahanmuuttajilla voi olle useita muistisairaiden riskitekijöitä ja toisaalta maahanmuuttoon voi liittyä erilaisia kuormittavia tekijöitä. THL:n (2012) tekemän ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi” -tutkimuksen tulosten valossa maahanmuuttajilla voi olla useita aivoterveyden riskitekijöitä niin ravitsemus-, liikunta- kuin nukkumistottumustenkin saralla. Tämän vuoksi tarvitaan erilaisia keinoja jakaa tietoa aivoterveydestä ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä eri kieli- ja kulttuuriryhmille.  Stressikuva netti

BLOGIT

5.12.2019 Kotouttamiseen tarvitaan onkia, ei kaloja. 
27.3.2019 Maahanmuuttajien oppimisen haasteista
18.2.2018 Maahanmuuttaja järjestötyössä -I would like to tell you the story of hope
31.1.2019 Maahanmuuttaneiden terveystottumuksia -eroja vai samankaltaisuuksia?
8.1.2019 Mitä tekijöitä tarvitaan onnistuneessa kulttuurienvälisessä kohtaamisessa?
Moninaisille ihmisille elintapaohjausta tai jopa monitapaohjausta? 
Tulevaisuuden Suomi on monikulttuurinen Suomi (julkaistu Muistiliiton sivuilla)
Muistisairauden monikulttuuriset kasvot (julkaistu Somaliliiton sivuilla)
Jos et anna, et saa
Jokapäiväinen leipämmeProjektin esite:
Suomi 
Venäjä


MUUTA PROJEKTISSA TUOTETTUA 

Opinnäytetyö: Työikäisten maahanmuuttajien aivoterveellinen ravitsemus.
Hietanen, Esa; Sammalsaari, Krista; Wang-Eskelinen, Mei (2018)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805168559


MUUTA HYÖDYLLISTÄ, TOIMIVAA JA RYHMISSÄ KÄYTETTYÄ MATERIAALIA ERI KIELILLÄ:

Tietoa omaishoitajuudesta erikielillä 
Tietoa turvallisesta lääkehoidosta ja muita oppaita eri kielillä 
Mielenterveyden käsi - arabia, kurdi-sorani, somali, venäjä
Muita harjoituksia (mm- Selviytyjän purjeet, Voimasimpukka)
ETNIMU-projekti -Aivotreenimateriaalia
Tietoa masennuksesta ja post-traumaattisesta stressihäiriöstä eri kielillä