Projektitoiminta on yhdistyksen toiminnassa keskeistä. Tällä hetkellä on käynnistää kaksi projektia, Muistikylä ja MEMONI -Monikulttuuurinen muisti -projektit. Projektirahoituksen avulla olemme mukana kehittämässä laadukasta ja monipuolista muistityötä alueellamme. Kehittämisprojektit ovat määräaikaisia ja niiden avulla on tarkoitus kehittää erilaisia toimintamuotoja ja työkaluja, jotka jäävät elämään myös projektin päätyttyä. 

Pinkki pieni 
Löydät MEMONI-projektin esittelyn Muistikylä -projektin jälkeen tällä samalla sivulla.


sähköpostikoko Muistikylä projekti logo kelt

MUISTIKYLÄ - muistia tukevan osallisuuden ja esteettömyyden vahvistaminen


1.4.2016-31.12.2018

Yhä useampi muistisairas elää aikaisempaa pidempään kotona eli on osana kyläympäristöään tai taloyhtiötään. Tarvitaan paikallisten toimijoiden osaamisen vahvistamista ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämistä, jotta muistisairas voi elää omassa toimintaympäristössään, sen tukemana.

Muistioireisen ikääntyneen kodin muutostyöt nähdään tärkeänä, mutta niiden toteutuksessa on vielä parantamisen varaa. Asuntojen ohella myös asuinympäristön huono suunnittelu ja ylläpito sekä etenkin liikkumisesteet heikentävät ikääntyneiden ihmisten itsenäisen selviytymisen mahdollisuuksia merkittävästi. Lisäksi asuinalueen sosiaalinen turvattomuus vähentää halua liikkumiseen, kuten myös erilaisten kohtaamispaikkojen puute.

Muistikylä-projektin päätavoitteena on vahvistaa muistisairaan henkilön osallisuutta ja toimijuutta omassa toimintaympäristössään ja edistää esteettömyyden kehittämistä muistisairauden näkökulmasta. Sen saavuttamiseksi lisätään taloyhtiöissä ja kyläyhteisöissä muistisairaan tunnistamiseen, kohtaamiseen ja ohjaamiseen liittyviä taitoja sekä lisätään toimijoiden tietoa ja osaamista muistiystävällisen ja muistiesteettömän ympäristön kehittämiseen liittyen. Tavoitteena on vahvistaa ja tukea palveluammattilaisten osaamista muistisairaan tunnistamisessa ja heidän valmiuksiaan toimia muistisairaiden kanssa. Tavoitteena on myös jalkauttaa tietoutta muistiystävällisestä toimintaympäristöstä ja tukea muistiesteettömän ja toimijuutta vahvistavan yhteisön kehittämistä sekä osallistaa muistisairaita ja omaisia kokemusasiantuntijoina kehittämään toimivaa ja esteetöntä ympäristöä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista muistiystävällisen ja esteettömän ympäristön kehittämisessä.

Projektin kohderyhminä ovat:
- Muistisairaat ja heidän omaisensa
- Taloyhtiöiden toimijat ja isännöitsijät
- Kyläyhdistykset
- Palveluammateissa toimiva henkilöstö: taksinkuljettajat, henkilöstö pankeissa, kaupoissa, apteekeissa, kirjastoissa ja palvelupisteissä
- Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Lisäksi on havaittu, että tilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat tahot tarvitsevat lisätietoa muistisairaista ja muistisairauksien aiheuttamista erityistarpeista ympäristöön liittyen.

Projektin aikana luodut toimintamallit mahdollistavat ikääntyneen väestön kotona asumisen aikaista mielekkäämmin muistin heikentymisestä huolimatta ja muistiin liittyvien erityistarpeiden huomioimisen ikääntyneen toimintaympäristössä. Muistisairauksiin liittyvä tieto lisääntyy ja tieto muisti- ja aivoterveyteen liittyvistä riskitekijöistä lisääntyy väestön keskuudessa kylissä ja taloyhtiöissä, joissa ikäihmisiä asuu. Projektin kuluessa lisätään eri kanavia pitkin tietoa muistia tukevasta ympäristöstä, turvallisesta asumisesta ja kodin muutostöiden suunnittelusta ja toteutuksesta nimenomaan muistin näkökulmasta.

Projektissa on kehitteillä mm. seuraavia työkaluja:

- Muistiesteettömyyskartoitus ja muut julkaisut, esimerkiksi Muistiystävällisen ympäristön Pikaopas yhteistyössä Muistiliiton kanssa
- Muistiystävälliset esimerkkitilat: Rumpali21, Särkisalokoti ja Ilolansalon Aino- ja Aatoskoti (sisustussuunnitelma 2018)
- Muistiystävällinen toimija -koulutus
- Aistipuutostestaus
- Matalan kynnyksen kohtaamispaikat
- Taukopaikka-penkki ja korttelikerhot

YHTEYSTIEDOT

Muistikylä -projekti, projektityöntekijät 
Mari Metso               mari.metso(at)muistisalo.fi              p. 044 977 5412
Maija Haapakoski    maija.haapakoski(at)muistisalo.fi    p. 044 978 9453


Seuraa meitä www.facebook.com/muistikyla


sähköposti Rumpali21 logo kelt syvättyRumpali21 - Suomen ensimmäinen muistiystävällinen ja paloturvallinen esittelykoti


Haluatko nähdä, millaisia turvallisuutta ja toimivuutta parantavia ratkaisuja voi tehdä iäkkään muistisairaan pieneen kotiin hyvin edullisesti?
Rumpali21:ssa on esillä paloturvallisuutta, turvallisuuden tunnetta, liikkumisen turvallisuutta ja arkea parantavia ratkaisuja sekä tietoa siitä, mistä näitä voi saada. Rumpalin oppailta saat myös vinkkejä, miten muuten voit auttaa muistisairasta pärjäämään paremmin kotona.
Tila on suunniteltu kuvitteelliselle asukkaalle, asunto on pysyvästi esittelykäytössä eikä sinne siis muuta ketään oikeasti asumaan.
Esittelykansiossa kerromme tilan ja asukkaan tarinan, mikä oli lähtötilanne ja mitä on tehty.

Tila on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa. Tarve tilalle nousi keskusteluista asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa. Monenlaista tietoa on jo saatavilla netistä ja julkaisuista, mutta parhaan tuntuman itselle soveltuviin ratkaisuihin voi saada vain kun pääsee konkreettisesti näkemään tai kokeilemaan asioita ja tuotteita.

Rumpali21:ssa ovat alusta saakka mukana pääyhteistyökumppanit, Salon kaupungin vanhuspalvelut ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, yhteistyössä Salon Muistiyhdistyksen kanssa.
Yritysyhteistyökumppaneita ovat Abloy Oy, Korpinen Oy, Everon Oy, Kuulotekniikka Hakala Oy ja Safera Oy.
Abloylta on esillä paloturvallisuutta lisäävät oven suljin Abloy DC330 ja Primo-postiluukku.
Korpinen toi tilaan kontrastiväreillä ja antibakteerisella pintakäsittelyllä varustetut kostean tilan Gaius-kylpyhuonetuotteet.
Everonilta on sekä huoneistokohtainen sammutinlaitteisto Q-fog Q1 mobiili vesisumusprinkleri ja Everon Vega-paikantava GPS-kello puheyhteydellä.
Kuulotekniikka Hakala toi tilaan Bellman Visit-järjestelmään kuuluvat laitteet: Bellman Visit 868 palovaroitin BE1480, Bellman Visit 868 kannettava vastaanotin, Bellman Visit 868 flash vastaanotin ja Bellman Visit 868 täristin.
Saferalta tilan keittiössä on älykäs Safera Airis-liesivahti ja lisävarusteena saatava esteetön painike.

Uusimpana vahvistuksena saimme syyskuussa Suvanto-palveluiden Kotona- ja Mukana- ratkaisut esille Rumpali21:een.


Rumpali21-opas on tulossa, oppaasta löytyy paljon kuvia ja tietoa ratkaisuista.

Tutustumiset ajanvarauksella!
Soita tai laita sähköpostia Maijalle tai Marikalle

Maija Haapakoski    maija.haapakoski(at)muistisalo.fi    p. 044 978 9453
Marika Lindholm      marika.lindholm(at)muistisalo.fi    p. 044 333 7853


Tarkistuslista: Turvallisuus kotona


Lista on tehty yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona-projektin kanssa ja listan voi tulostaa itselle tai jaettavaksi tästä:


Tarkistuslista: Turvallisuus kotona

penkki tero
kuva: Tero Teränen/Studio Luxi

Taukopaikka-penkkiKeltaiset iloiset Taukopaikka-penkit ovat ilmestyneet Salon alueen ja Someron katukuvaan!
Ensimmäiset viisi penkkiä ilmeistyivät Salon keskustan alueelle keväällä 2017, kolme uutta penkkiä saatiin taajamiin keväällä 2018.
Salon kaupungin puistopuoli on ollut aktiivinen ja innokas yhteistyökumppani. Penkkien paikat on valittu huolella yhteistyössä puistopuolen asiantuntijoiden kanssa. Paikalla on merkitystä, siellä on aina jotain merkittävää katsottavaa ja seurailtavaa, sekä penkki on merkittävällä paikalla ikäihmisten liikkumiseen liittyen.
Penkit löytyvät:
2017
- Mököistenmäestä: mäki on pitkä ja jyrkkä, sinne kaivattiin levähdyspaikkaa. Penkiltä näkee sekä kaupungin vilinää että Uskelan kirkolle.
- Tahkonkadulta: täältä näkee urheilupuistoon, ruusupuistoon ja koulun vilinään. Penkki on myös suositun kävelyreitin varrella.
- Horninkadulta: jutun juurta voi iskeä torin vilinästä ja paikalle avautuvasta näkymästä Salon kaupungin ytimeen
- jokivarresta Rikalan edestä, tässä paikassa riittää juttua ainakin sekä Salonjoesta että Kulttuuritalo Kivasta
- Kankurinpuistosta, lähellä senioripuistoa, Muistiyhdistystä ja Ilolansaloa
2018
- Perniön Laurin kirkon puistosta, täältä näkee sekä kirkon alueelle että takana olevaan leikkipuistoon
- Halikon Kuruntieltä, tässä juttua voi saada aikaan sekä Halikon kirkosta että lähellä sijaitsevasta koulusta
- Kiskon Toijasta

Someron kaupunki innostui myös Taukopaikka-penkistä ja saimmekin keväällä 2018 penkin Someron keskustaan,
kulttuurillisesti merkittävään Kiiruunpuistoon.

Taukopaikka-penkin idea lähti amerikkalaisesta buddy benchista. Penkille istahtava kertoo ohikulkijoille, että voi tarjota tai kaivata juttuseuraa tai penkille istahtanutta saa ainakin moikata. Penkkiä suunniteltiin yhdessä Muistiyhdistyksen päiväpaikkalaisten ja ryhmäläisten kanssa. Väri valittiin asiakkaiden keskuudessa sen aurinkoisuuden ja ympäristöstä kauniisti erottuvuuden vuoksi. Taukopaikka-penkin nimestä järjestettiin nimikilpailu keväällä 2017 ja voittajaksi valittiin "Taukopaikka - tul' istuma ja virittelemä jutun juurt" - Salon murteella.

Muistiystävällistä palvelua


Keväällä 2017 lanseerattiin Muistiystävällinen toimija-valmennus. Valmennuksessa käydään läpi mm. muistisairaan tunnistamista, muistisairauksia, muistisairaan kohtaamista, ympäristön sosiaalista ja fyysistä esteettömyyttä sekä muistisairaan oikeuksia. Koulutuksen kohderyhminä ovat mm. kaikki, jotka kohtaavat työssään muistisairaita tai muuten vain kaipaavat lisää eväitä muistisairaan kanssa toimimiseen. Syksyyn 2018 mennessä koulutuksen läpi käyneitä ovat mm. useat vapaaehtoiset ja hoitotyöntekijät, kaksi apteekkia Salossa ja Somerolla, K- ja S-ryhmien kauppojen henkilökuntaa, fysioterapeutteja, jne.

sähköposti Muistiystävällistä palvelua logo syvätty

Muistiystävälliset toimijat tunnistat tästä tarrasta.


Lisää tietoa Muistikylä-projektin tuotoksista löydät näistä linkeistä:
Innokylän työtila

Innokylän projektisivu
Hyvä käytäntö: Aistipuutos-valmennus
Hyvä käytäntö: Muistiystävällinen toimijavalmennus Pyydä valmennuksen diat ja liitteet Salon Muistiyhdistyksestä

Muistikylä-projektin loppuseminaari 24.10.2018 klo 10-13 Hilkansali, Vilhonkatu 2, Salo

Muistikylä-projektin loppuseminaari järjestetään keskiviikkona 24.10.2018 kello 10-13 Hilkansalissa, osoitteessa Vilhonkatu 2, Salo.
Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittautumiset ottaa vastaan Mari Metso sähköpostiin mari.metso@muistisalo.fi tai puhelimitse 044 977 5412.
Tilaisuus aloitetaan kahvituksella, tarjolla on myös pientä suolaista ja hedelmiä. Seminaarissa kuulemme Muistikylän puheenvuorojen lisäksi kaupunkimme muistikoordinaattorin puheenvuoron ja muistiystävällisten toimijoiden puheenvuoroja. Tilaisuuden päätteeksi on mahdollista vierailla ikä- ja muistiystävällisessä, paloturvallisessa esittelykoti-Rumpali21:ssa. Muistathan ilmoittautuessa kertoa mahdollisista erityistarpeista tarjottavien suhteen (gluteeniton, laktoositon, maidoton, allergiat, jne) sekä jos haluat varata ajan tilaisuuden jälkeen Rumpali21-esittelyyn. Rumpali21:n tilat ovat rajalliset ja esittelyt tapahtuvat noin 5 hengen ryhmissä puolen tunnin välein.

Muistikylän loppuseminaarimainos 2018p


MEMONI –projekti
MONIKULTTUURINEN MUISTI 2016-2019


Memoni puu teksti logo

Monikulttuurinen muisti -projekti (2016-2019) on Salon Muistiyhdistyksen hanke, jonka tavoitteena on eri etnisen taustan omaavien henkilöiden aivo- ja muistiterveyden edistäminen Salon ja Someron alueella. Projektin tavoitteena on lisätä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden tietoa muistisairauksista, muisti- ja aivoterveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä.

Muistisairaudet on hyvin maailmalaajuinen ilmiö ja kuten tiedetään määrä tulee kasvamaan ja siksi  tarvitaan lisää ennaltaehkäiseviä välineitä maahan tulleiden aivo- ja muistiterveyden edistämiseksi.

Muistisairauksien määrä kasvaa myös eri kulttuureissa. Tällä hetkellä maahanmuuttajia on Suomessa lähes 370 000, heistä lähes 60 000 on jo toisen sukupolven maahanmuuttajia. Suurimpia kieliryhmiä ovat venäjä, viro, arabia, somali, englanti, kiina sekä kurdi. 

THL:n (2012) tekemän ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi” -tutkimuksen tulosten valossa maahanmuuttajilla voi olla useita aivoterveyden riskitekijöitä niin ravitsemus-, liikunta- kuin nukkumistottumustenkin saralla. Maahanmuutto on kasvamassa ja muistisairaiden määrä lisääntyy koko ajan myös eri kansallisuusryhmissä, siksi aivoterveyden edistäminen on tärkeää myös näissä ryhmissä. 

Projektin tuotoksina syntyy eri kulttuureihin soveltuvia välineitä muisti- ja aivoterveyden edistämiseen ja riskien tunnistamiseen.  

Projektissa tuotetaan 10 aivoterveyden edistämiseen liittyvää flyeria ja 4 sairauskohtaista flyeria (mm. Alzheimer,Lewyn kappaletauti ym). Flyerit käännetään kuudelle eri kielellä: arabia, kiina, somali, venäjä, viro, kurdi-soraani. Lisäksi projektissa tuotetaan videoita, joissa jaetaan tietoa mm. muistihäiriöistä, -hoidosta ja muistisairaan kohtaamisesta sekä oikeuksista. Maahanmuuttajabarometrin mukaan 95 % maahanmuuttajista käyttää nettiä tiedon saamiseen, välittämiseen ja yhteyksien pitoon.

Projekti tuottaa keskustelun ja tunnistamisen työkalun. Työkalu helpottaa keskustelua muistisairauksista sekä sairauden oireista. 
Flyerien ja videoiden avulla voidaan jakaa aivo- ja muistiterveystietoa eri kieli- ja kulttuuriryhmille. Tämän tiedon myötä työikäiset maahanmuuttajat voivat tunnistaa paremmin muistihäiriöitä ja hakeutua aiemmin tutkimuksiin.

Projektin viimeisenä vuonna syntyy työkirja monikulttuurisesta työikäisten aivo- ja muistiterveyden edistämisestä, johon koostetaan projektin havainnot. 

Projektin esite:
Suomi 
Venäjä


Sininen 002FLYERIT (työn alla, muutokset mahdollisia)

HUOM. Kaikki käännökset eivät ole vielä valmiita, tulossa!


vihrea 002VIDEOT:

Pinkki pieni
  •  Etnistaustaisille henkilöille kohdennetut muistisairauksien tunnistamisen ja keskustelun kortit
Kuvakorttien avulla on tarkoitus helpottaa muistisairauksien varhaisten ja keskivaiheiden oireiden tunnistamista sekä niistä keskustelua erityisesti silloin kun kielitaito on puutteellinen. Korttien toisella puolella on lisäksi kysymyksiä, jotka auttavat keskustelussa. Lisäksi korteissa on huomioitu kulttuurisia seikkoja. 
Kortit soveltuvat sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmätoimintaan. 

KOOSTEMATERIAALI AIVO- JA MUISTITERVEYSTIEDON  JAKAMISESTA.
-yhteenveto flyereistä ja videoista powerpoint tai vastaavassa muodossa helpottamaan tiedon jakamista kohderyhmälle.


TOIMINNOT v. 2018 

  • Projekti jatkaa aktiivista maahanmuuttajien osallistamista projektin kehittämisessä ja toiminnoissa
  • Ryhmätoiminnot jatkuvat (mm. Memoni-työryhmä)
  • Aivokahvila avoinna säännöllisesti: aivoterveystietoa, yhdessäoloa ja toimintaa erityisesti monikulttuuristaustaisille henkilöille.
  • Toiminnalliset tempaukset (tulossa keväällä pyöräilytapahtuma ja liikuntaa kuten keilailu ja luontokävelyt)
  • Flyerien ja videoiden tuotanto ja testaus jatkuvat yhdessä ammattilaisten ja kohderyhmän kanssa
  • Yhteistyö eri verkostojen ja ammattilaisten kanssa (yhteistyö Turun AMK,  SSKKY, VETO-verkosto ja RUORI-hanke ym)KALENTERI syksy 2018

NEUVOVA PUHELIN - Monikielinen neuvontapuhelin - tietoa ja neuvontaa muistiin ja aivoterveyteen liittyen.

klo 12-13 vironkielistä neuvontaa
klu 13-14 venäjänkielistä neuvontaa
klo 14-15 englanninkielistä neuvontaa

SOITA! p. 046 5505 429


Muistikonferenssi 2017 
MEMONI-projekti oli esillä Muistikonferenssissa Helsingissä marraskuussa tietoiskulla sekä posterinäyttelyssä "Memoni napittaa Salossa ja Somerolla".


MUUTA PROJEKTISSA TUOTETTUA 

Opinnäytetyö: Työikäisten maahanmuuttajien aivoterveellinen ravitsemus.
Hietanen, Esa; Sammalsaari, Krista; Wang-Eskelinen, Mei (2018)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805168559

Ammattilaiskyselyn tulokse
t (2016)
: Lyhyt yhteenveto ja Tarkat tulokset


BLOGIT

Moninaisille ihmisille elintapaohjausta tai jopa monitapaohjausta?


YHTEYSTIEDOT

Monikulttuurinen muisti -projekti, projektityöntekijät
Anne-Ly Palosaari               anne-ly.palosaari(at)muistisalo.fi, p. 044 9783 843
Pauliina Römpötti                pauliina.rompotti(at)muistisalo.fi, p.  044 988 9915

Löydät meidät: 
Facebook: www.facebook.com/monikulttuurinenmuistiprojekti,
Twitter: https://twitter.com/MemoniProjekti
Youtube/Monikulttuurinen muisti
What’sup-ryhmä (Memoni-projekti, p. 044 978 3843)
Linkedin
Innokylä -Memoni Monikulttuurinen muistiMUUTA HYÖDYLLISTÄ, TOIMIVAA JA RYHMISSÄ KÄYTETTYÄ MATERIAALIA ERI KIELILLÄ:

Tietoa omaishoitajuudesta erikielillä 
Tietoa turvallisesta lääkehoidosta ja muita oppaita eri kielillä 
Mielenterveyden käsi - arabia, kurdi-sorani, somali, venäjä
Muita harjoituksia (mm- Selviytyjän purjeet, Voimasimpukka)
ETNIMU-projekti -Aivotreenimateriaalia
Tietoa masennuksesta ja post-traumaattisesta stressihäiriöstä eri kielillä