Memoni puu teksti logo

TÄLTÄ SIVULTA LÖYDÄT ERI KIELISTÄ JA ERI KULTTUURITAUSTAISILLE SOVELTUVAA AIVO- JA MUISTITERVEYDEN EDISTÄMISEN MATERIAALIA.
IN THIS PAGE YOU WILL MULTILINGUAL BRAIN AND MEMORY MATERIAL SUITABLE FOR ETHNIC MINORITIES.Sininen 002FLYERIT 

HUOM. Kun tulostat, valitse asetuksista "Sovita sivulle". Muutoin osa elementeistä ja teksteistä voi jäädä tulostusalueen ulkopuolelle.
 

vihrea 002VIDEOT:

Pinkki pieni
  • Muistisairauksien tunnistamisen ja keskustelun kuvakortit
Kuvakorttien avulla on tarkoitus helpottaa muistisairauksien varhaisten ja keskivaiheiden oireiden tunnistamista sekä niistä keskustelua erityisesti silloin kun kielitaito on puutteellinen. Korttien toisella puolella on lisäksi kysymyksiä, jotka auttavat keskustelussa. Lisäksi korteissa on huomioitu kulttuurisia seikkoja. Kortit soveltuvat sekä itsenäiseen käyttöön että ryhmätoimintaan. Kortteja on yhteensä 46 kpl. Saat kortit auki kun klikkaat kortin nimeä alla. 

Voit tulostaa kaikki kortit tästä yhdellä kertaa. (Jos haluat A6-kokoiset kortit niin valitse tulostus-asetuksissa 4 sivua arkille).

1. MasennusVsymys fb 
2. Väsymys ja uupuneisuus

3. Mielen muutokset
4. Kiinnostus ympäristöön vähenee
5. Uniongelmat
6. Vaikea oppia uutta
7. Unohdukset
8. Nimet unohtuvat
9. Puheen muutokset
10. Tavarat hukassa
11. Tavarat väärissä paikoissa
12. Eksyminen
13. Keskustelu vaikeutuu
14. Epävarmuus
15. Päätöksenteko heikentynyt
16. Syömisen muutokset
17. Muistin menettämisen pelko
18. Muistaa vanhat asiat
19. Avuntarve kasvaa
20. Kaupassa käynti
21Muutokset rahankäytössä
22. Ohjeiden ymmärtäminen vaikeutuu
23. Vaikeus tunnistaa esineitä
24. Ruoanlaitto
25. Pukeutumisen haasteet
26. Henkilökohtainen hygienia
27. Persoonallisuuden muutos
28. Epäluulot ja syyttäminen
29. Seksuaalinen häirintä
30. Tahaton valehtelu
31. Levottomuus
32. Näkö- ja aistiharhat
33. Arjen muutokset
34. Autoilu ja liikkuminen
35. Omaisen jaksaminen
36. Läheiset ja tukiverkosto
37. Huoli tulevaisuudesta
38. Yksinäisyys
39. Koti-ikävä
40. Vuorokausirytmin muutos
41. Lääkkeet, päihteet ja riippuvuudet
42. Kaltoinkohtelu
43. Uskonto
44. Syrjintäkokemukset
45. Seksuaalisuus
46. Tyhjä kortti- mahdollistaa lisäkysymykset

Tästä pääset lukemaan Memoni-projektin tuottamaa Kokemuskirjaa.


Kokemuskirja kansi

MEMONI –projekti
MONIKULTTUURINEN MUISTI 2016-2019 

Monikulttuurinen muisti -projekti (2016-2019) on Salon Muistiyhdistyksen hanke, jonka tavoitteena on eri kulttuuritaustan omaavien henkilöiden aivo- ja muistiterveyden edistäminen Salon ja Someron alueella. Projektin tavoitteena on lisätä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden tietoa muistisairauksista, muisti- ja aivoterveyden ylläpitämisestä ja edistämisestä.
Projektin toisena tavoitteena on kehittää eri kulttuureihin soveltuvia työkaluja sekä lisätä ammattilaisten valmiuksia kohdata eri kulttuuritaustainen henkilö aivo- ja muistiterveysasioissa. 
Projektin aikana järjestetään seminaareja ja kootaan kokemuskirja projektin havainnoista ja kokemuksista kaikkien saataville. 

Stressikuva netti

BLOGIT

Lue uusin blogi tästä:
27.3.2019 Maahanmuuttajien oppimisen haasteista

Muut blogitekstit:
18.2.2018 Maahanmuuttaja järjestötyössä -I would like to tell you the story of hope
31.1.2019 Maahanmuuttaneiden terveystottumuksia -eroja vai samankaltaisuuksia?
8.1.2019 Mitä tekijöitä tarvitaan onnistuneessa kulttuurienvälisessä kohtaamisessa?
Moninaisille ihmisille elintapaohjausta tai jopa monitapaohjausta? 
Tulevaisuuden Suomi on monikulttuurinen Suomi (julkaistu Muistiliiton sivuilla)
Muistisairauden monikulttuuriset kasvot (julkaistu Somaliliiton sivuilla)
Jos et anna, et saa
Jokapäiväinen leipämmeMuistisairaudet on hyvin maailmalaajuinen ilmiö ja kuten tiedetään määrä tulee kasvamaan ja siksi  tarvitaan lisää ennaltaehkäiseviä välineitä maahan tulleiden aivo- ja muistiterveyden edistämiseksi.

Muistisairauksien määrä kasvaa myös eri kulttuureissa. Tällä hetkellä maahanmuuttajia on Suomessa lähes 370 000, heistä lähes 60 000 on jo toisen sukupolven maahanmuuttajia. Suurimpia kieliryhmiä ovat venäjä, viro, arabia, somali, englanti, kiina sekä kurdi. 

THL:n (2012) tekemän ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi” -tutkimuksen tulosten valossa maahanmuuttajilla voi olla useita aivoterveyden riskitekijöitä niin ravitsemus-, liikunta- kuin nukkumistottumustenkin saralla. Maahanmuutto on kasvamassa ja muistisairaiden määrä lisääntyy koko ajan myös eri kansallisuusryhmissä, siksi aivoterveyden edistäminen on tärkeää myös näissä ryhmissä. 

Projektin tuotoksina syntyy eri kulttuureihin soveltuvia välineitä muisti- ja aivoterveyden edistämiseen ja riskien tunnistamiseen.  

Projektissa tuotetaan kymmenen aivoterveyden edistämiseen liittyvää flyeria ja neljä sairauskohtaista flyeria (mm. Alzheimer,Lewyn kappaletauti ym). Flyerit käännetään kuudelle eri kielellä: arabia, kiina, somali, venäjä, viro, kurdi-soraani. Lisäksi projektissa tuotetaan videoita, joissa jaetaan tietoa mm. muistihäiriöistä, -hoidosta ja muistisairaan kohtaamisesta sekä oikeuksista. Maahanmuuttajabarometrin mukaan 95 % maahanmuuttajista käyttää nettiä tiedon saamiseen, välittämiseen ja yhteyksien pitoon.

Projekti tuottaa etnistaustaisille henkilöille kohdennetut muistisairauksien tunnistamisen ja keskustelun kuvakortit. Ne helpottavat keskustelua muistisairauksista sekä sairauden oireista. 
Flyerien ja videoiden avulla voidaan jakaa aivo- ja muistiterveystietoa eri kieli- ja kulttuuriryhmille. Tämän tiedon myötä työikäiset maahanmuuttajat voivat tunnistaa paremmin muistihäiriöitä ja hakeutua aiemmin tutkimuksiin.

Projektin viimeisenä vuonna syntyy kokemuskirja monikulttuurisesta työikäisten aivo- ja muistiterveyden edistämisestä, johon koostetaan projektin havainnot. 

Projektin esite:
Suomi 
Venäjä
TOIMINNOT v. 2019 
  • Projektin viimeinen vuosi käynnissä
  • Aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa projektin tuotosten juurruttamiseksi
  • Kuvakortit valmistuvat (Muistisairauksien varhaisten oireiden tunnistamisen ja puheeksiottamisen kuvakortit)
  • Ryhmätoiminnot jatkuvat (mm. Memoni-nonstop+ Ahaa-ryhmä)
  • Flyereiden käännöstyöt etenevät
  • Kokemuskirja monikulttuurisesta työikäisten aivo- ja muistiterveyden edistämisestä valmistuu
  • Memoni-projektin loppuseminaariviikko 7.-11.10.2019, loppuseminaari Salossa torstaina 10.10.2019 klo 12-16. 


LUE TÄSTÄ V. 2018 palautteen yhteenveto

MUUTA PROJEKTISSA TUOTETTUA 

Opinnäytetyö: Työikäisten maahanmuuttajien aivoterveellinen ravitsemus.
Hietanen, Esa; Sammalsaari, Krista; Wang-Eskelinen, Mei (2018)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805168559

Ammattilaiskyselyn tulokse
t (2016)
: Lyhyt yhteenveto ja Tarkat tulokset

YHTEYSTIEDOT

Monikulttuurinen muisti -projekti, projektityöntekijät
Anne-Ly Palosaari               anne-ly.palosaari(at)muistisalo.fi, p. 044 9783 843
Pauliina Römpötti                pauliina.rompotti(at)muistisalo.fi, p.  044 988 9915

Löydät meidät: 
Facebook: www.facebook.com/monikulttuurinenmuistiprojekti,
Twitter: https://twitter.com/MemoniProjekti
Youtube/Monikulttuurinen muisti
What’sup-ryhmä (Memoni-projekti, p. 044 978 3843)
Linkedin
Innokylä -Memoni Monikulttuurinen muisti


MUUTA HYÖDYLLISTÄ, TOIMIVAA JA RYHMISSÄ KÄYTETTYÄ MATERIAALIA ERI KIELILLÄ:

Tietoa omaishoitajuudesta erikielillä 
Tietoa turvallisesta lääkehoidosta ja muita oppaita eri kielillä 
Mielenterveyden käsi - arabia, kurdi-sorani, somali, venäjä
Muita harjoituksia (mm- Selviytyjän purjeet, Voimasimpukka)
ETNIMU-projekti -Aivotreenimateriaalia
Tietoa masennuksesta ja post-traumaattisesta stressihäiriöstä eri kielillä