PÄIVÄTOIMINTA ON TOISTAISEKSI KESKEYTETTY SALON VANHUSPALVELUIDEN OHJEISTUKSESTA AINAKIN 13.4.2020 SAAKKA

Muistiyhdistyksen ylläpitämässä Päiväpaikassa muistikuntoutuksella tarkoitamme kotihoitoa tukevaa, asiakaslähtöisesti toteutettua, monipuolista aktiivista toimintaa. Toiminnan avulla voidaan tukea fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja mahdollistetaan mielekäs osallistuminen arjen eri toimintoihin. Tavoitteena on muistisairaan itsenäisen elämän turvaaminen sekä kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään.

Muistikuntoutuksella tuemme muistisairasta kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti ja ylläpitäen jäljellä olevia voimavaroja. Muistisairaan henkilön osallistuessa muistikuntoutukseen, omainen saa mahdollisuuden vapaapäivään. Päiviin sisältyy vaihtelevasti mm. liikuntaa, käden taitojen harjoituksia, muistijumppaa, pelejä, muistelua, ajankohtaisten asioiden seuraamista, musiikkia sekä juhlia ja retkiä.

Päiväpaikka tarjoaa muistikuntoutusta kodinomaisessa ympäristössä tällä hetkellä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8:30-14:30.

Päiväpaikka sijaitsee näkyvästi Turuntien varrella. 

Salon kaupungin kotihoito ohjaa asiakkaita päiväpaikkatoimintaan. Asiakkaalla on mahdollisuus myös yhteiseen maksulliseen taksikuljetukseen. Päivätoimintamaksujen laskutuksen hoitaa Salon kaupunki päivätoimintataksan mukaisesti.

Päiväpaikassa on mahdollisuus myös omakustanteiseen, tilapäiseen puoli- tai kokopäivätoimintaan. Kysy lisää ohjaajilta!

Toiminta toteutuu erikokoisissa pienryhmissä ja toiminnassa huomioidaan jokaisen osallistujan yksilölliset tavoitteet, tarpeet, toiveet ja toimintakyky.

Ohjaajat

päivätoiminnan vastaava ohjaaja Anne Alanko, geronomi


Yhteystiedot

Turuntie 21, 24240 Salo
paivapaikka(at)muistisalo.fi, p. 044 031 98 72

paivapaikka irto